Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In mijn praktijk worden uw gegevens vastgelegd op een papieren cliëntenkaart waarop ik aantekeningen noteer over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zoals in de WGBO wordt vereist, blijven deze gegevens 15 jaar bewaard.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • bij eventuele doorverwijzing naar een andere zorgverlener, deze alleen met uw expliciete toestemming van informatie zal voorzien

 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  Privacy op de Zorgnota
  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Naast alle praktijk gegevens vindt u hierop:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van behandeling
 • de omschrijving: natuurgeneeskundige behandeling met de prestatiecode
 • de kosten van het consult

 • De hierboven beschreven informatie over het waarborgen van uw privacy in mijn praktijk, valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wet die per 25 mei 2018 van kracht is.